Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

  Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 1. „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”Domeniul major de intervenţie DMI 1.1- „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”


Titlul proiectului:

"DEZVOLTAREA COMPETENTELOR CHEIE PENTRU 

UN PARCURS ȘCOLAR PERFORMANT- 

Comperform"


Numărul de identificare al contractului POSDRU/153/ 1.1/S /137881

Obiectiv general:

 • Proiectul „ Dezvoltarea competenţelor cheie pentru un parcurs şcolar performant- comperform” își propune formarea sistematică a competențelor cheie la elevii din clasele a 9-a si a 10-a, inclusiv prin activități comune ale elevilor cu părinții acestora, în vederea creșterii performanțelor școlare și a formării unor atitudini competitive și abilități de viață la viitorii absolvenți de liceu, cu impact asupra inserției lor ulterioare pe piața muncii din România.


Obiectivele specifice:

 • Formarea compețelor cheie la elevii din clasele a 9-a si a 10-a (min. 3500 de persoane) prin participarea directă a acestora la proiectarea/derularea/optimizarea unui program educativ nonformal cu accent pe dezvoltarea abilităților de viață;
 • Conștientizarea părinților de a deveni parteneri activi în procesul formării competențelor cheie la elevii din clasele a 9-a si a 10-a prin imbunătățirea comunicării și cooperării între familie, școală și alte instituții ori persoane cu funcții educative, precum și prin implicarea directă în activități specific în cadrul programului educativ „ELEVI MAI PERFORMANȚI – ȘCOALA AȘA CUM NE PLACE!”;
 • Dezvoltarea compețelor profesionale specifice pentru. categorii de factori de decizie din invățământul preuniversitar din 2 inspectorate școlare județene  partenere in vederea pregătirii/derulării/evaluării programului multiregional „ ELEVI MAI PERFORMANȚI – ȘCOALA AȘA CUM NE PLACE!”, de formare a competențelor cheie îin sprijinul unei educații de calitate pentru elevi si parintii acestora;
 • Sprijinirea dezvoltării motivației pentru o invățare eficientă la minim 3500 de elevi din clasele a 9-a si a 10-a prin proiectarea si utilizarea de resurse educaționale support, adecvate formării de competențe cheie și servicii de consiliere și orientare, precum și prin implicarea direcăa a părinților în actiități suport pentru stimularea invățării si dezvoltarea de abilități de viață la elevi;

Principalele activităţi:

Informarea şi publicitatea

 1. Conferinţa de presă iniţială
 2. 1 newsletter realizat și trimis la fiecare 3 luni, 6 în total pe toată durata proiectului;
 3. Conferinţa de presă finală

Elaborarea continutului educational, a instrumentelor si resurselor necesare pentru programul „ELEVI MAI PERFORMANTI – ȘCOALA ASA CUM NE PLACE!”

 •  Stabilirea componentelor programului
 • Realizarea resurselor de invatare aferente dezvoltarilor curriculare

 

Dezvoltarea, acreditarea şi pregătirea implementării programelor de formare

 •  Investigarea nevoilor de formare şi selecţia grupului ţintă
 • Elaborarea şi acreditarea programelor de formare şi a spaţiilor destinate formării
 • Selecţia şi formarea experților în învățare și a consilierilor școlari

 

Derularea programului „ELEVI MAI PERFORMANTI – SCOALA ASA CUM NE PLACE” 

 •  3500 de elevi consi. si orientati scolar in cadrul programului;
 • 500 de părinți/tutori participanti la ateliere;

 

Monitorizarea și evaluarea performantelor in implementarea programului la nivel multiregional, „ELEVI MAI PERFORMANTI – SCOALA ASA CUM NE PLACE” 

 Stabilirea metodelor de colectare a datelor;

 • 1 raport de cercetare pentru valorificarea rezultatelor si integrarea modelului pilot in politicile educationale regionale si judetene
 • 1 ghid de bune practica destinate cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor educationale proiectate si aplicarea didacticii specifice dezvoltarii competentelor cheie;
 • 1 ghid de implementare program in alte unitati scolare;
 • 1 ghid cu criterii de evaluare a mijloacelor didactice;
 •  1 ghid pentru parintii/tutori ;Parteneri:

Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş

Inspectoratul Şcolar Judeţean Mehedinți

Federatia Nationala a Asociatiilor de Parinti-Invatamant Preuniversitar